DBLV architecten - Dierendonck, Blancke, Lust, Van De Ginste - focust op projecten met een grote maatschappelijke impact, met veel aandacht voor de omgeving, woonkwaliteit, technische uitvoering en detaillering.